Giá Vận Chuyển Hà Nội – Phú Quốc

Bảng Vận Chuyển Hàng Tuyến Hà Nội vào Phú Quốc

Giá vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội vào Phú Quốc đi bằng đường bộ đến phà Thạnh Thới đi qua phà đến Đảo Phú Quốc

Tư Vấn Giá

Các Bảng Giá Bao Gồm

  • Giá vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội đi Phú Quốc
  • Giá vận chuyển hàng hóa từ Phú Quốc Đi Hà Nội
  • Quy định về giá và cách tính giá cước vận chuyển hàng hóa đi Phú Quốc
  • Các khoản phí đã có trong bảng giá vận chuyển hàng
  • Các khoản phí chưa có trong bảng giá
  • Thời gian áp dụng bạng giá
  • Lộ trình vận chuyển hàng hóa của bảng giá
  • Bảng giá trung trong thành phố Phú Quốc, Kiêng Giang
  • Bảng giá trung chuyển trong TP. Hà Nội

GIÁ VẬN CHUYỂN TỪ HÀ NỘI VÀO PHÚ QUỐC

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG TUYẾN HÀ NỘI – PHÚ QUỐC
Tuyến vận chuyển: Hà Nội – Phú Quốc
Đơn vị tính: Đồng/kg
Phạm vi áp dung: Hàng Nặng
Loại Hàng 101 kg – 1 tấn 1-5 tấn 6 tấn -10 tấn Trên 10 tấn
Hàng nặng dân dụng 3.000 2.500 2.200 1.900
Hàng trung bình 3.500 3.000 2.700 2.400
Hàng cồng kềnh 4.000 3.500 3.200 2.900
Hàng quá khổ 4.500 4.000 3.700 3.400
Hàng phải dùng cẩu 4.500 4.000 3.700 3.400
Hàng máy móc 4.000 3.500 3.200 2.900
Hàng siêu dài 4.000 3.500 3.200 2.900
Hàng quá chiều cao 5.000 4.500 4.200 3.900
Hàng rỗng 4.000 3.500 3.200 2.900

GIÁ VẬN CHUYỂN TỪ PHÚ QUỐC ĐI HÀ NỘI

Tuyến vận chuyển: Phú Quốc về Hà Nội
Đơn vị tính: Đồng/kg
Phạm vi áp dung: Hàng Nặng
Loại Hàng 101 kg – 1 tấn 1-5 tấn 6 tấn -10 tấn Trên 10 tấn
Hàng nặng dân dụng 3.300 2.900 2.600 2.400
Hàng trung bình 3.600 3.200 2.900 2.700
Hàng cồng kềnh 3.800 3.400 3.100 2.900
Hàng quá khổ 4.300 3.900 3.600 3.400
Hàng phải dùng cẩu 4.800 4.400 4.100 3.900
Hàng máy móc 4.300 3.900 3.600 3.400
Hàng siêu dài 4.800 4.400 4.100 3.900
Hàng quá chiều cao 4.800 4.400 4.100 3.900
Hàng rỗng 3.800 3.400 3.100 2.900
5/5 - (1 bình chọn)