Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Trang web Chanhxephuquoc.vn của công ty Vận Tải Trọng Tấn chỉ thu thập thông tin cá nhân khách hàng trong các trường hợp sau

Mục Đích

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Đây là điều kiện bắc buộc để giao nhận và đối chiếu hàng hóa trong quá trình vận chuyển và giải quyết các khiếu nại sau vận chuyển

Trọng Tấn có quyền cung cấp thông tin cá nhân của quý khách hàng khi có cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầ cung cấp.

Lưu trữ lịch sử giao dịch khách hang và thông tin cá nhân trong từng giao dịch để đối chứng các vấn đề phát sinh sau vận chuyển

Các Điều Khoản Khác

Các điều khoản khác của Chanhxephuquoc.vn, bao gồm các điều khoản về sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, cũng được áp dụng đồng thời với chính sách bảo mật này.

Liên Hệ
Liên Hệ
Liên Hệ
5/5 - (1 bình chọn)